Ví tiền an toàn cho   Ethereum ,  
ERC20   và   ERC223 mã thông báo

iphone

Trust Wallet đang gia nhập Binance!

Đảm bảo

Khóa riêng của bạn chỉ được lưu trữ cục bộ và được bảo vệ với nhiều lớp bảo mật.

Tương thích ERC20

Hỗ trợ đầy đủ cho bất kỳ mã ERC20 và ERC223 nào trên mạng Ethereum.

Mã nguồn mở

Codebase của chúng tôi là mã nguồn mở (iOS và Android * sớm) và được kiểm toán bởi các chuyên gia bảo mật.

Vô danh

Chúng tôi sẽ không bao giờ truy cập bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn và Trust luôn giữ dữ liệu của bạn riêng tư và bảo mật.

Trao đổi phân cấp

Sự hợp tác của chúng tôi với Kyber Network cho phép bạn thực hiện các giao dịch tức thời trên sàn giao dịch phi tập trung.

DApps và Web3

Trình duyệt Web3 cho phép bạn tương tác với các ứng dụng phi tập trung (DApp) trực tiếp từ ứng dụng.

Những cộng sự của chúng ta